فیلم کامل وبینار چهارم از مجموعه وبینار های "ایران پس از کرونا چه شکلی خواهد بود؟" با موضوع: تشریح راهنمای گام دوم مبارزه با کووید-19 (کرونا ویروس) وزارت بهداشت