نرم افزار مناسب برای مدیریت پروژه چیست؟

عکس‌های baharehbl328
baharehbl328

امتیازها: -12

نرم افزار مناسب برای مدیریت پروژه چیست؟

از پریماورا در چه پروژه هایی استفاده می شود؟ این پروژه ها چه تفاوت هایی دارند که در آنها msp قابل استفاده نیست؟
بازدید: 240