مدیریت پروژه، Project Management

مدیریت پروژه، Project Management

مدیریت پروژه، Project Management

مهندسی مدیریت پروژه یا همان رشته مدیریت پروژه و ساخت تلفیق علم، هنر و فن است و به منظور آموزش برای انجام فعالیت‌های آماده‌سازی، نظارت و اجرای پروژه به ویژه پروژه‌های عمرانی طرح‌ریزی شده است. ویژگی اصلی تخصصی مهندسی مدیریت پروژه، ماهیت بین رشته‌ای آن است. این رشته تلفیقی از رشته‌های عمران، صنایع و مدیریت است.
برای مدیریت پروژه روش‌های و طرح‌های بسیاری وجود دارد که بسته به نوع پروژه و شرایط ویژه آن اتخاذ می‌شود نحوه مدیریت پروژه تأثیر مستقیمی بر رسیدن به اهداف آن دارد.

هر چند که رویکرد مدیریت پروژه یک رویکرد کاملاً اقتضایی است اما با فرموله کردن موضوع می‌توان از درست بودن تصمیم‌های گرفته شده اطمینان حاصل کرد.

انجمن مدیرت پروژه APM در سال ۱۹۹۲ اولین سری استاندارد دانش مدیریت پروژه (Project Management Body Of Knowledge) که به اختصار پی‌ام‌بی‌اوکی خوانده می‌شود را ارایه کرد که تاکنون ۴ بار این استاندارد بازنگری شده است. این استاندارد حاوی الزاماتی برای مدیریت پروژه است که تضمین کننده رسیدن به اهداف پروژه‌ها می‌باشد.

بر اساس پم‌باک هر پروژه به ۵ مرحله آغاز، برنامه‌ریزی، اجرا، کنترل و خاتمه تقسیم شده و این استاندارد برای اجرای موفق این ۵ مرحله راهنمایی‌های کاربردی ارائه می‌کند.
سازمان جهانی استانداردسازی (ISO) با توجه به نتایج موفق به دست آمده از اجرای پم‌باک اقدام به تدوین استاندارد جهانی ISO 10006 نمود و این استاندارد بین‌المللی می‌رود در جهان جانشین موفقی برای سایر روشهای مدیریت پروژه شود. اجرای این استانداردها به ویژه به شرکت‌هایی که پروژه‌های بزرگ صنعتی و عمرانی را اجرا می‌کنند و یا در مناقصه‌های بین‌المللی شرکت می‌کنند، توصیه می‌شود.

برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

 • تهیه ساختار شکست کار پروژه WBS
 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش مسیر بحرانی CPM
 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه به روش PERT
 • بودجه بندی پروژه‌ها و زمان‌بندی منابع مورد استفاده
 • تهیه گزارش از روند و پیشرفت پروژه‌ها
 • تهیه گزارش کارگاهی و مدیریتی
 • مشارکت در تحلیل پروژه و تهیه طرح‌های بهبود
 • خدمات هزینه‌یابی پروژه تهیه صورت وضعیت

نکته اصلی قابل توجه شروع و توسعه ابزار BIM است که می‌تواند با یکپارچه‌سازی تمامی فرایندهای مدیریت و کنترل پروژه به بهینه‌سازی فرایندها و همچنین افزایش بهره‌وری بینجامد.

مقالات تحلیلی

اخبار

محصول

فیلم آموزش مدیریت پروژه MSP
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 225,000 تومان
225,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
مهندسی و مدیریت ساخت
متره و برآورد
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
مدیریت استراتژیک پروژه گلابچی
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 28,000 تومان
28,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
معماری
کارشناسی ارشد
دکتری
مهندسی و مدیریت ساخت
مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه تهران
دانشگاهی (رفرنس)
روش های اجرای پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
معماری
کارشناسی ارشد
دکتری
مدیریت پروژه و ساخت
نظريه‌هاي نوين در مديريت پروژه: نظريه آشوب ، نظريه سيستم‌ها ، نظريه بازي ، نظريه محدوديت‌ها
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
کارشناسی ارشد
دکتری
مهندسی معماری
مدیریت پروژه و ساخت
فناوری معماری(بیونیک،دیجیتال)
انرژی معماری
دانشگاه تهران
مدیریت پروژه با رویکرد پروژه های فناوری اطلاعات
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 170,000 تومان
170,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
کارشناسی ارشد
مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه تهران
دانشگاهی (رفرنس)
از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
مهندسی و مدیریت ساخت
مدیریت پروژه و ساخت
فدک ایساتیس
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
فناوری اطلاعات ITدر مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 104,000 تومان
104,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
کارشناسی ارشد
دکتری
مدیریت پروژه و ساخت
دانشگاه تهران
تکنیک های تحلیل تاخیر در پروژه های ساخت
قیمت: 22,000 تومان
22,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
مهندسی و مدیریت ساخت
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
اجرایی
سایر
کمک آموزشی
الحاقیه صنعت ساخت و ساز راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه
قیمت: 70,000 تومان
70,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
مهندسی و مدیریت ساخت
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
مهندسی و مدیریت ساخت
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
راهنمای کاربردی مدیریت دعاوی پروژه در پروژه های ساخت و طرح و ساخت (EPC)
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
مهندسی و مدیریت ساخت
سیمای دانش
کمک آموزشی
کتاب مدیریت ساخت پروژه های سازه ای
قیمت: 14,000 تومان
11,200 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
مهندسی و مدیریت ساخت
کتاب های ویژه
سایر
کمک آموزشی
مدیریت ساخت پروژه های سازه ای مهندسی مذاکره
قیمت: 15,000 تومان
12,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
کتاب های ویژه
سایر
مجموعه سوالات آزمونهای دکتری مدیریت پروژه و ساخت
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
دکتری
مدیریت پروژه و ساخت
سایر
کمک آموزشی
دستنامه مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی
قیمت: 50,000 تومان
50,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
مهندسی و مدیریت ساخت
سیمای دانش
سایر
کمک آموزشی
کتاب تکنیک های کاربردی مدیریت و تحلیل تاخیرات در پروژه
قیمت: 132,000 تومان
132,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نوآور
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
کتاب فوت و فن های مدیریت پروژه های عمرانی و ساختمانی
قیمت: 85,000 تومان
85,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
مدیریت پروژه و ساخت
نوآور
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
 مبانی مدیریت پروژه روش های اجرایی ساختمان
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
متفکران
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 68,000 تومان
68,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
پکیج ویژه فیلم آموزش متره و برآورد و مدیریت پروژه(BOX - S12)
قیمت: 517,500 تومان
517,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
مهندسی حرفه ای
سازه
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
پیشنهاد ویژه 808

آگهی استخدام

استخدام هماهنگ کننده پروژه (اشتهارد-آقا)

ما در شرکت طبیعت زنده در اشتهارد به دنبال سرپرست کارگاه ساختمانی با شرایط ذیل می باشیم:

 • سابقه کار در پروژه های صنعتی و ساختمانی
 • مسلط به کنترل پروژه
 • نظارت بر اجرای ساختمان
 • نسلط به نرم افزارهای کنترل پروژه(MSP,P6.....)
 • تسلط به نرم افزارهای آفیس

**** سابقه کار مرتبط با کنترل پروژه و سرپرستی کارگاه ساختمانی و صنعتی مورد نیاز می باشد.

منبع: جابینجا

کلیه ی رزومه‌های دریافتی از طریق وبسایت 808، به شرکت‌های مربوطه ارجاع داده خواهد شد.

استخدام سرپرست کارگاه (گچساران-آقا)

 • دارای مدرک حداقل لیسانس در رشته های مرتبط با مهندسی(عمران، برق و مکانیک)
 • حداقل 8 سال سابقه سرپرستی کارگاه (سیویل، پایپینگ، اجرا مکانیکال)
 • توانایی پیگیری و تأمین تجهیزات محل کارگاه نظیر دفاتر کار، انبارها و غیره بر اساس قرارداد با کارفرما
 • نظارت و کنترل مستمر بر چگونگی انجام کار تأمین کنندگان و پیمانکاران در محل کارگاه مطابق با قراردادهای منعقده
 • توانایی برگزاری جلسات فنی با کارفرما، مشاور، تأمین کنندگان و پیمانکاران در جهت حل مشکلات اجرایی در برنامه زمانبندی پروژه
 • آشنائی کامل با قوانین اداره کار و تأمین اجتماعی

 

استخدام سرپرست کارگاه عمرانی (عسلویه-آقا)

سرپرست کارگاه پروژه‌ی انجام عملیات سیویل پتروشیمی در عسلویه شرکت ساختمانی کندوان پارس جهت واگذاری مسئولیت سرپرستی یکی از کارگاه‌های عمرانی خود در منطقه‌ی عسلویه برای پروژه‌ای با ماهیت سیویل نفت، گاز و پتروشیمی ازآقایان واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام سرپرست آزمایشگاه (کیش-آقا)

سرپرست آزمایشگاه کنترل کیفیت در جزیره کیش شرکت ساختمانی کندوان پارس جهت تکمیل کادر واحد کنترل کیفیت خود درسایت دائمی مستقر در جزیره‌ی کیش از افراد متخصص (آقا) با شرایط ذیل دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام کارشناس دفتر فنی

یک شرکت پیمانکاری، به منظور جمع بندی فازهای پایانی یک پروژه در مترو تهران، اقدام به استخدام کارشناس دفتر فنی می کند.

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
9 پاسخ
برای ورود به حرفه به کار عملی در رشته عمران بایست از کجا شروع کنم؟
سلام.خسته نباشید.من مدرک کارشناسی عمران دارم ولی متاسفانه با هیچکدام از نرم افزارهای مربوط آشنایی ندارم .به رشته ی خودم خیلی علاقمندم ولی توی دانشگاه مطلب خاصی یاد نگرفتم. میخواستم از شما مشاوره بگیرم که از کجا شروع کنم؟البته ارشد هم قبول شدم در رشته مدیریت پروژه ولی علاقه شدیدی به راهسازی دارم. ممنون میشم راهنماییم کنید که چطور و از چه مباحثی باید شروع به یاد گرفتن نرم افزار بکنم.(تقریبا هیچی بلد نیستم بجز اینکه ریاضیات و استاتیک و تحلیل سازه و فولاد حل کنم)
عکس کاربر
2 پاسخ
نرم افزار مناسب برای مدیریت پروژه چیست؟
از پریماورا در چه پروژه هایی استفاده می شود؟ این پروژه ها چه تفاوت هایی دارند که در آنها msp قابل استفاده نیست؟
عکس کاربر
0 پاسخ
نرم افزار AgTek
از دوستان کسی اطلاع داره از این نرم افزار و این که از کجا میتونم پیداش کنم؟

مشاوران این تخصص

#: 10
عکس‌های BehnaCo
بهزاد بهزادی فرد
نقش‌ها: Vip, مشاور, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 10 سال 2 ماه
#: 9
عکس‌های khsaeid
سعید خلیلی
نقش‌ها: editor, Vip, مشاور, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 8 ماه
#: 8
عکس‌های baharehbl328
بهاره بهرامی
نقش‌ها: administrator, editor, Vip, مترجمین, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 7 ماه
#: 7
الهه رحیمی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 11 ماه
#: 6
عکس‌های mehdibayat01
مهدی بیات
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 7 ماه
#: 5
عکس‌های Softomran
بهزاد نوروززاده ثانی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 6 ماه
#: 4
عکس‌های Hamid M. Garfamy
حمید محمدی گرفمی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 4 ماه
#: 3
نیلوفر غضنفری
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 4 ماه
#: 2
عکس‌های payamfaraji
پیام فرجی لاهیجانی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 3 ماه
#: 1
عکس‌های ASRACO
رشید چراغی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 5 ماه

کاربران

#: 5
عکس‌های Seyed_abbas71
سید عباس حسینی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 11 ماه
#: 4
عکس‌های محراب اکراقنبری
محراب اکراقنبری
نقش‌ها: Vip, مترجمین, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 10 ماه
#: 3
شهره مزروعی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 7 سال 7 ماه
#: 2
عکس‌های Mahya-Mohseni
محیا محسنی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 1 ماه
#: 1
عکس‌های parvaneh shahsavand
پروانه شاهسوند
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 9 ماه
اشتراک در RSS - مدیریت پروژه، Project Management