رویداد های 808

کارگاه های آموزشی سازه 808 رویدادیست هفتگی با هدف اتصال دانش به صنعت در  بخش سازه کشور

آنچه از این رویداد های سریالی  به دنبال آن هستیم آشنا سازی مهندسان محاسب سازه ای کشور با شیوه های صنعتی نوین در ساختمان سازی ،  کمک به شبکه سازی شرکت ها با مهندسین محاسب مشتاق به همکاری در حوزه فعالیتشان  و دورهمی و پرسش و پاسخ دوستانه  ولی البته داغ میان مهندسین  و شرکت ها در محیطی ساده اما چالشی با هم در قالب کارگاه آموزشی یک یا دو روزه  در محل موسسه 808  که در برخی از این رویداد ها با بازدید از محل اجرای پروژه ها آموزش تکمیل میگردد.

ما در سازه 808 بر این اعتقادیم  جهت فرهنگ سازی استفاده از فناوری های نوین ساختمانی هر چقدر مهندسین محاسب کشورمان را با آموزش های  کاربردی خود با انواع شیوه های نوین ساختمان سازی رایج در کشور بیشتر آشنا سازیم  و استفاده از آن تکنولوژی را در محاسبات تا جای ممکن ساده تر سازیم می توانیم در فرهنگ استفاده بیشتر از آنها در صنعت ساختمان کشور بیشتر امیدوار  باشیم.

شرکت های صنعتی که مایلند در این طرح همانند سایر شرکت های که در طول مدت اخیر  سازه 808 مفتخر با همکاری با آنها در اجرای طرح بوده است  با ما  همکاری داشته باشند میتوانند با ما در ارتباط باشند.

فیلم کارگاه های برگزار شده