نشریات نظام فنی و اجرایی کشور، Publications of the executive technical system

نشریات نظام فنی و اجرایی کشور، Publications of the executive technical system

نشریات نظام فنی و اجرایی کشور، Publications of the executive technical system

لیست نشریات نظام فنی و اجرایی کشور به شرح زیر است:

نشریه ۱: زلزله خیزی ایران (از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۶۹)

نشریه ۲: زلزله هشتم مرداد ماه ۴۹ قرناوه (گنبد کاووس)

نشریه ۳: بررسیهای فنی

نشریه ۴: طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه

نشریه ۵: آزمایش لوله‌های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله‌کشی

نشریه ۶: ضمائم فنی دستورالعمل طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها

نشریه ۷: دفترچه تیپ شزح قیمت های عملیات راه های فرعی

نشریه ۹: مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی

نشریه ۱۰: بررسی فنی مقدماتی زلزله ۲۱ فروردین ماه ۱۳۵۱ منطقه قیر و کارزین استان فارس

نشریه ۱۲: روسازی شنی و حفاظت رویه آن

نشریه ۱۳: زلزله ۱۷ آبان ماه ۱۳۵۰ بندرعباس

نشریه ۱۴: تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کارهای آجری)

نشریه ۱۶: شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای ساختمانی

نشریه ۱۷: برنامه ریزی فیزیکی بیمارستان های عمومی از ۱۵۰ تا ۷۲۰ تخت

نشریه ۱۸: مشخصات فنی عمومی لوله‌ها و اتصالات پی.وی.سی سخت برای مصارف آبرسانی

نشریه ۱۹: روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سی

نشریه ۲۰: جوشکاری در ساختمانهای فولادی

نشریه ۲۱: تجهیز و سازمان دادن کارگاه جوشکاری

نشریه ۲۲: جوش پذیری فولادهای ساختمانی

نشریه ۲۵: زلزله ۲۳ نوامبر ۱۹۷۲ ماناگوا

نشریه ۲۶: جوشکاری در درجات حرارت پایین

نشریه ۲۷: مشخصات فنی عمومی لوله‌کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان

نشریه ۲۸: تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (ملات ها)

نشریه ۲۹: بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی در کشور

نشریه ۳۰: مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها

نشریه ۳۱: تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (اندودها، قرنیزها و بندکشی)

نشریه ۳۲: شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله‌کشی آب و فاضلاب ساختمان

نشریه ۳۳: مشخصات فنی عمومی راه های اصلی

نشریه ۳۴: مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان

نشریه ۳۵: مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی

نشریه ۳۶: مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی

نشریه ۳۷: استانداردهای نقشه کشی

نشریه ۳۸: مشخصات فنی عمومی اندودکاری

نشریه ۳۹: شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع

نشریه ۴۰: مشخصات فنی عمومی در و پنجره

نشریه ۴۱: مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان

نشریه ۴۲: مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان

نشریه ۴۳: تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (کاشی کاری، سرامیک کاری، فرش کف و عایقکاری)

نشریه ۴۴: استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در لوله‌کشی آب آشامیدنی

نشریه ۴۵: استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی

نشریه ۴۶: زلزله ۱۶ اسفند ماه ۱۳۵۳ سرخون بندرعباس

نشریه ۴۷: استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله‌های تحت فشار پی.وی.سی

نشریه ۴۸: مشخصات فنی عمومی راه های فرعی درجه یک و دو

نشریه ۴۹: بحثی پیرامون فضا در ساختمان های اداری

نشریه ۵۰: گزارش شماره ۱ مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران

نشریه ۵۱: مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورق های پوششی سقف

نشریه ۵۲: شرح قیمت های واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقی

نشریه ۵۳: زلزله های سال ۱۹۷۰ کشور ایران

نشریه ۵۴: راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی درلوله‌کشی آب سرد

نشریه ۵۵: مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم

نشریه ۵۶: راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله‌های سخت پی.وی.سی

نشریه ۵۷: شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمان های بتن آرمه

نشریه ۵۸: موقعیت ۱۷۰ دستگاه شتاب نگار حرکات شدید

نشریه ۵۹: شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب

نشریه ۶۰: شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب

نشریه ۶۱: طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی

نشریه ۶۲: شناخت کارکردهای یک مجموعه مسکونی

نشریه ۶۳: زلزله های سال ۱۹۶۹ کشور ایران

نشریه ۶۴: مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط

نشریه ۶۵: نقاشی ساختمان ها (آیین کاربرد)

نشریه ۶۶: تحلیلی بر روند دگرگونی های سکونت در شهر

نشریه ۶۷: راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری

نشریه ۶۸: ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب

نشریه ۶۹: زلزله های سال ۱۹۶۸ کشور ایران

نشریه ۷۰: مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران۲۳-۲۵ آبان ماه ۱۳۵۵)

نشریه ۷۱: محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی

نشریه ۷۲: راهنمایی برای تجزیه قیمت های واحد کارهای تاسیساتی

نشریه ۷۳: تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)

نشریه ۷۴: ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمان های فولادی

نشریه ۷۵: برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی

نشریه ۷۶: مجموعه راهنمای تجزیه قیمت های واحد برای کارهای ساختمانی و راهسازی (قسمت اول)

نشریه ۷۷: زلزله ۴ مارس ۱۹۷۷ کشور رومانی

نشریه ۷۸: راهنمای طرح ساختمان های فولادی

نشریه ۷۹: شرح خدمات نقشه برداری

نشریه ۸۰: راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز

نشریه ۸۱: سیستم گازهای طبی در بیمارستان – محاسبات و اجرا

نشریه ۸۲: راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک

نشریه ۸۳: مجموعه نقشه‌های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه ۸ متر

نشریه ۸۴: طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)

نشریه ۸۶: معیارهای طرح هندسی راه های روستایی

نشریه ۸۷: معیارهای طرح هندسی تقاطعها

نشریه ۸۹: مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان

نشریه ۹۰: دیوارهای سنگی

نشریه ۹۱: الفبای کالبدی خانه سنتی

نشریه ۹۲: جزئیات معماری ساختمانهای آجری

نشریه ۹۳: گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قم

نشریه ۹۴: تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)

نشریه ۹۵: مشخصات فنی نقشه برداری

نشریه ۹۶: جداول طراحی ساختمان های بتنی فولادی (به روش حالت حدی)

نشریه ۹۷: ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای (کارگاه های مربوط به رشته ساختمان)

نشریه ۹۸: ضریب‌ها و جدول‌های تبدیل واحدها و مقیاس‌ها

نشریه ۹۹: وسایل کنترل ترافیک

نشریه ۱۰۰: بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار

نشریه ۱۰۱: مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول

نشریه ۱۰۱: مشخصات فنی عمومی راه – تجدید نظر دوم

نشریه ۱۰۱: استاندارد فنی قیر ۱۲۵۰۵

نشریه ۱۰۳: ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال)

نشریه ۱۰۴: ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)

نشریه ۱۰۵: ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)

نشریه ۱۰۶: ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (اندازه گیرهای جریان)

نشریه ۱۰۷: ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های كانال های آبیاری و زهكشی (جلد اول)

نشریه ۱۰۷: ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های كانال های آبیاری و زهكشی (جلددوم)

نشریه ۱۰۸: ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)

نشریه ۱۰۹: ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری)

نشریه ۱-۱۱۰: مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی – تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط

نشریه ۲-۱۱۰: مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف

نشریه ۲-۱۱۰: مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی كارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر ۱)

نشریه ۱۱۱: محافظت ساختمان در برابر حریق

نشریه ۱۱۲: دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی

نشریه ۱۱۳: کتابنامه تونل و تونل سازی

نشریه ۱۱۴: کتابنامه بندر

نشریه ۱۱۵: مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری

نشریه ۳-۱۱۷ (ویرایش اول): ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی (ویرایش ۱)

نشریه ۱۱۸ (ویرایش اول): مبانی و ضوابط طراحی شبكه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های ۳-۱۱۸ و ۱۶۳)

نشریه ۱-۱۱۹: دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری- جلد اول: ژئودزی و ترازیابی

نشریه ۲-۱۱۹: دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری- جلد دوم: نقشه‌برداری هوایی (کلیات)

نشریه ۳-۱۱۹: دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری- جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)

نشریه ۴-۱۱۹: دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری- جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)

نشریه ۵-۱۱۹: دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری- جلد پنجم: میکروژئودزی

نشریه ۶-۱۱۹: دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری- جلد ششم: داده‌های شبکه‌ای و تصویری

نشریه ۷-۱۱۹: دستورالعمل‌های همسان نقشه‌برداری- جلد هفتم: آبنگاری

نشریه ۱۲۰: آیین نامه آبا

نشریه ۱۲۰: آیین نامه آبا (تقسیر جلد ۱)

نشریه ۱۲۰: آیین نامه آبا (تقسیر جلد ۲)

نشریه ۱۲۲: مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری

نشریه ۱۲۳: ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی

نشریه ۱۲۳ (ویرایش اول): ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)

نشریه ۱۲۴: مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی

نشریه ۱۲۶: راهنمای آیین نامه بتن ایران “آبا”

نشریه ۱۲۷: آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)

نشریه ۱-۱۲۸: مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان جلد اول: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

نشریه ۲-۱۲۸: مشخصات فنی عمومی تاسیسات مكانیكی ساختمان ها جلد دوم:تاسیسات بهداشتی

نشریه ۳-۱۲۸: مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد سوم: کانال کشی

نشریه ۴-۱۲۸: مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – عایق کاری

نشریه ۵-۱۲۸: مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها – جلد ۵ لوله های ترموپلاستیک

نشریه۱-۶-۱۲۸: مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان – جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)

نشریه ۲-۶-۱۲۸: مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات (قسمت دوم)

نشریه ۱۳۱: راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی

نشریه ۱۳۱: راهنمای طرح، اجرا و بهره‌برداری راه‌های جنگلی (تجدید نظر ۱)

نشریه ۱-۱۳۲: موازین فنی ورزشگاههای کشور- مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی

نشریه ۲-۱۳۲: موازین فنی ورزشگاه های کشور- مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی

نشریه ۳-۱۳۲: موازین فنی ورزشگاه های کشور- مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور

نشریه ۴-۱۳۲: موازین فنی ورزشگاه های کشور- اقلیم و ورزش در هوای آزاد

نشریه ۱۳۳: راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه‌های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات

نشریه ۱۳۴: نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان

نشریه ۱۳۵: مجموعه مقالات: ۱- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین‌المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛ ۲- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان‌ها؛ ۳- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی

نشریه ۱-۱۳۶: طرح جامع مصالح ساختمانی کشور- استان خوزستان

نشریه ۲-۱۳۶: طرح جامع مصالح ساختمانی کشور- استان سیستان و بلوچستان

نشریه ۳-۱۳۶: طرح جامع مصالح ساختمانی کشور- استان کرمان

نشریه ۴-۱۳۶: طرح جامع مصالح ساختمانی کشور- استان کرمانشاه

نشریه ۵-۱۳۶: طرح جامع مصالح ساختمانی کشور- استان هرمزگان

نشریه ۶-۱۳۶: طرح جامع مصالح ساختمانی کشور- استان همدان

نشریه ۱۳۷: راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از مخازن آب

نشریه ۱۳۹: آیین‌نامه بارگذاری پل‌ها

نشریه ۱۴۰: توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب

نشریه ۱۴۱: راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی‌های گرم آبی

نشریه ۱۴۲: ضوابط طراحی کارگاه های پرورش ماهی‌های گرم آبی

نشریه ۱۴۳: برنامه ریزی و طراحی هتل

نشریه ۱۴۶: آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان

نشریه ۱۴۷: ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور

نشریه ۱۴۸: دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی

نشریه ۱۵۰: سازه‌های بتنی مهندسی محیط زیست و آزمون آب‌بندی سازه‌های بتن آرمه

نشریه ۱۵۱: راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن

نشریه ۱۵۲: راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر

نشریه ۱۵۳: دستورالعمل لایه‌بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی

نشریه ۱۵۴: دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک‌های مشاهده‌ای

نشریه ۱۵۵: دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک

نشریه ۱۵۶: راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا

نشریه ۱۵۷: دستورالعمل بهره‌برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی

نشریه ۱۵۸: دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی

نشریه ۱۵۹: ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه

نشریه ۱۶۰: دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه‌های آبخیز

نشریه ۱۶۱: آیین‌نامه طرح هندسی راه‌ها

نشریه ۱۶۲: دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب

نشریه ۱۶۳: مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری

نشریه ۱۶۴: دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری

نشریه ۱۶۵: دستورالعمل برف سنجی

نشریه ۱۶۶: معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز

نشریه ۱۶۹: آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی

نشریه ۱۷۰: دستورالعمل اجرایی خدمات بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

نشریه ۱۷۱: ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه‌ای باروش شکست مرزی

نشریه ۱۷۲: عملکرد، نگهداری و بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

نشریه ۱۷۳: پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان

نشریه ۱۷۴: جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی

نشریه ۱۷۵: علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی

نشریه ۱۷۶: راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب

نشریه ۱۷۷: راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب

نشریه ۱۷۸: ضوابط طراحی ساختمان های اداری

نشریه ۱۷۹: راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی

نشریه ۱۸۰: راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب

نشریه ۱۸۱: دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب

نشریه ۱۸۲: راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها

نشریه ۱۸۳: مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی

نشریه ۱۸۴: بتن در مناطق گرمسیر (ارائه شده در سمینار بندرسازی)

نشریه ۱۸۵: ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی

نشریه ۱۸۶: راهنمای تزریق در سازه های آبی

نشریه ۱۸۷: دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی

نشریه ۱۸۸: دستورالعمل آزمایش های تراوایی

نشریه ۱۸۹: دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی

نشریه ۱۹۰: فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه

نشریه ۱۹۱: فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه

نشریه ۱۹۲: فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه

نشریه ۱۹۳: فهرست جزئیات خدمات مطالعات بخش‌سیلاب وتغذیه مصنوعی (مراحل اول ودوم )

نشریه ۱۹۴: فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه‌ها و قنات ها

نشریه ۱۹۵: مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری

نشریه ۱۹۶: آیین نامه طرح هندسی راه روستایی

نشریه ۱۹۷: آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها

نشریه ۱۹۸: ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف

نشریه ۱۹۹: فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)

نشریه ۲۰۰: فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)

نشریه ۲۰۱: فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)

نشریه ۲۰۲: فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)

نشریه ۲۰۳: ضوابط طراحی فضای سبز شهری

نشریه ۲۰۴: پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی

نشریه ۲۰۵: راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها

نشریه ۲۰۶: طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA)

نشریه ۲۰۷: دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی

نشریه ۲۰۸: مستند سازی طرحهای آب

نشریه ۲۰۹: مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز

نشریه ۲۱۰: پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی

نشریه ۲۱۱: فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی

نشریه ۲۱۲: فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی

نشریه ۲۱۳: فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی

نشریه ۲۱۴: راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها

نشریه ۲۱۵: مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب

نشریه ۲۱۶: راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ

نشریه ۲۱۷: طراحی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری خاک چال‌های بهداشتی برای زباله شهری

نشریه ۲۱۸: نقشه‌های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی

نشریه ۲۱۹: برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منابع آب

نشریه ۲۲۰: تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)

نشریه ۲۲۱: تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها

نشریه ۲۲۲: برنامه ریزی آزمایش های رسوب

نشریه ۲۲۳: دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)

نشریه ۲۲۴: دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک

نشریه ۲۲۵: فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرحهای سازه های آبی (سدسازی)

نشریه ۲۲۶: فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه

نشریه ۲۲۷: دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه ۱- مرحله شناسایی؛ ۲- مرحله توجیهی؛ ۳- مرحله تفصیلی.

نشریه ۲۲۸: آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران

نشریه ۲۲۹: بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته

نشریه ۲۳۲: ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی

نشریه ۲۳۳: آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه

نشریه ۲۳۴: آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران – تجدید نظر اول

نشریه ۱-۲۳۵: ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو

نشریه ۲-۲۳۵: ضوابط و معیارهای طراحی و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو

نشریه ۳-۲۳۵: ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مكانیكی سیلو

نشریه ۴-۲۳۵: ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو

نشریه ۲۳۶: فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (۱-مرحله شناسایی، ۲-مرحله توجیهی، ۳-مرحله تفصیلی)

نشریه ۲۳۷: راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)

نشریه ۲۳۸: فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)

نشریه ۲۳۹: دستور العمل آماربرداری منابع آب – بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار

نشریه ۲۴۰: راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران

نشریه ۲۴۱ : راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری

نشریه ۲۴۲ : راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)

نشریه ۲۴۳ : دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه

نشریه ۲۴۴ : شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبكه های فرعی آبیاری و زهكشی (ثقلی)

نشریه ۲۴۵ : معیارهای طراحی سینما

نشریه ۲۴۶ : ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی حرکتی

نشریه ۲۴۷ : دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی

نشریه ۲۴۸ : فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکن ها

نشریه ۲۴۹ : فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی

نشریه ۲۵۰ : آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده

نشریه ۲۵۱ : فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود

نشریه ۲۵۲ : رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا

نشریه ۲۵۳ : آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری

نشریه ۱-۲۵۴ : دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی

نشریه ۱-۲۵۴ : دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌های عمرانی (تجدید نظر ۱)

نشریه ۳-۲۵۴ : دستورالعمل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی – راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد

نشریه ۲۵۵ : دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران

نشریه ۲۵۶ : استانداردهای نقشه کشی ساختمانی

نشریه ۲۵۷ : دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت

نشریه ۲۵۸ : دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب

نشریه ۱-۲۵۸ : دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب (تجدیدنظر اول)

نشریه ۲۵۹ : دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب

نشریه ۲۶۰ : راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل

نشریه ۲۶۱ : ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)

نشریه ۲۶۱ : ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)

نشریه ۲۶۲ : فهرست جزئیات خدمات مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله‌های شناسائی ، اول و دوم ایستگاههای پمپاژ)

نشریه ۲۶۳ : فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه‌سازی)

نشریه ۲۶۴ : آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی

نشریه ۲۶۵ : دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب

نشریه ۲۶۶ : ۱- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، ۲- دستورالعمل تعیین نیتروژن آب

نشریه ۱ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)

نشریه ۱ – ۲۶۷ – r1 : آیین نامه ایمنی راه های كشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)

نشریه ۲ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)

نشریه ۳ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه)

نشریه ۴ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)

نشریه ۴ – ۲۶۷ – r1 : آیین نامه ایمنی راه های كشور (جلد چهارم حاشیه ایمن راه) (تجدید نظر اول)

نشریه ۵ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)

نشریه ۶ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)

نشریه ۷ – ۲۶۷ : آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)

نشریه ۲۶۸ : دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز و روسازی راه ها

نشریه ۲۶۹ : راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب

نشریه ۲۷۰ : معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور

نشریه ۲۷۱ : شرایط طراحی (برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور)

نشریه ۲۷۲ : راهنمای مطالعات بهره‌برداری از مخازن سدها مراحل شناسایی، توجیهی، طراحی تفصیلی

نشریه ۲۷۳ : راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی

نشریه ۲۷۴ : دستورالعمل نمونه‌برداری آب

نشریه ۱-۲۷۵ : ضوابط ایمنی و بهداشتی كاركنان بهره بردار از شبكه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)

نشریه ۲۷۶ : شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل

نشریه ۲۷۷ : راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن

نشریه ۲۷۸ : راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری

نشریه ۲۷۹ : مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن

نشریه ۲۸۰ : مشخصات فنی عمومی راهداری

نشریه ۲۸۱ : ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

نشریه ۲۸۲ : ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان‌های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز

نشریه ۲۸۳ : دستورالعمل پركردن كارگاه های استخراج معادن زیرزمینی

نشریه ۲۸۴ : راهنمای بهره‌برداری و نگهداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری بخش دوم تصفیه ثانویه

نشریه ۲۸۵ : راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب

نشریه ۲۸۶ : ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)

نشریه ۱-۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی

نشریه ۲-۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مكانیكی بخش های بستری داخلی/جراحی

نشریه ۳-۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی

نشریه ۴-۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی

نشریه ۱-۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U

نشریه ۲-۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مكانیكی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.

نشریه ۳-۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U

نشریه ۴-۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۲) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U

نشریه ۱-۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان

نشریه ۲-۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مكانیكی بخش اعمال زایمان

نشریه ۳-۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان

نشریه ۴-۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۳) – جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان

نشریه ۱-۴-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۴) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان

نشریه ۲-۴-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۴) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مكانیكی و برقی بخش بستری زایمان

نشریه ۱-۵-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۵) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU

نشریه ۲-۵-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۵) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مكانیكی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU

نشریه ۳-۵-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی(۵) – جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU

نشریه ۱-۱۰-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب

نشریه ۲-۱۰-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب

نشریه ۳-۱۰-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۰) – جلد سوک: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب

نشریه ۱-۱۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز

نشریه ۲-۱۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز

نشریه ۳-۱۱-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۱) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز

نشریه ۱-۱۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب

نشریه ۲-۱۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب

نشریه ۳-۱۲-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی ( ۱۲) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی CSICU بخش مراقبت ویژه جراحی قلب

نشریه ۱-۱۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۳) – راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب

نشریه ۲-۱۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۳) – راهنمای طراحی تاسیسات مكانیكی بخش توان بخشی قلب

نشریه ۳-۱۳-۲۸۷ : طراحی بناهای درمانی (۱۳) – راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب

نشریه ۲۸۸ : آیین نامه طرح هندسی راه آهن

نشریه ۲۸۹ : راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها

نشریه ۲۹۰ : دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش

نشریه ۱-۲۹۲ : نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه ۱۰ متر

نشریه ۱-۲۹۳ : نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه ۱۰ متر (آبروهای دالی شكل)

نشریه ۲۹۴ : نقشه‌های همسان پل‌های راه

نشریه ۲۹۵ : نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه ۱۰ تا ۲۵ متر

نشریه ۲۹۶ : راهنمای بهسازی رویه های آسفالتی و شنی

نشریه ۲۹۸ : مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (زلزله)

نشریه ۲۹۹ : فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی

نشریه ۱-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری

نشریه ۲-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دوم: مصالح

نشریه ۳-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد سوم: مکانیک خاک و پی

نشریه ۴-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر

نشریه ۵-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی

نشریه ۶-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری

نشریه ۷-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هفتم: آبراهه و حوضچه

نشریه ۸-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر

نشریه ۹-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد نهم: سکوهای دریایی

نشریه ۱۰-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر

نشریه ۱۱-۳۰۰ : آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران – جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور

نشریه ۳۰۱ : مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن

نشریه ۳۰۲ : دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل

نشریه ۳۰۴ : راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادن

نشریه ۳۰۵ : شرح خدمات مطالعات برنامه ریزی و تهیه طرح های تفصیلی – اجرایی جنگلداری جنگل های شمال کشور

نشریه ۳۰۶ : آماده سازی و تمیز کاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش

نشریه ۳۰۷ : راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه

نشریه ۳۰۸ : راهنمای طراحی دیوارهای حائل

نشریه ۳۰۹ : راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر

نشریه ۳۱۱ : راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

نشریه ۳۱۲ : ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی

نشریه ۳۱۳ : فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری

نشریه ۳۱۴ : شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه

نشریه ۳۱۵ : راهنمای نگهداری سامانه های زهكشی

نشریه ۳۱۶ : راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه

نشریه ۳۱۷ : ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی

نشریه ۳۱۸ : دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب

نشریه ۳۱۹ : ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی

نشریه ۳۲۰ : فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی

نشریه ۳۲۱ : ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده

نشریه ۳۲۲ : دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف

نشریه ۳۲۳ : دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی

نشریه ۳۲۴ : ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خورجینی

نشریه ۳۲۵ : ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی

نشریه ۳۲۷ : دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه

نشریه ۳۲۸ : تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات اكتشافات معدنی

نشریه ۳۲۹ : فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای

نشریه ۳۳۰ : دستورالعمل آماربرداری از منابع آب – وسایل و روش های اندازه گیری

نشریه ۳۳۱ : راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب

نشریه ۳۳۲ : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه

نشریه ۳۳۳ : شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی- اجتماعی سامانه‌های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف- ب- پ)

نشریه ۳۳۴ : روش‌نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی سامانه‌های آبیاری تحت فشار

نشریه ۳۳۵ : راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ

نشریه ۳۳۶ : راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای

نشریه ۳۳۷ : ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری

نشریه ۳۳۸ : دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی

نشریه ۳۳۹ : مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت

نشریه ۳۴۰ : تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی

نشریه ۳۴۱ : مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت

نشریه ۳۴۳ : راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی

نشریه ۳۴۴ : آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران “آبا”)

نشریه ۳۴۵ : راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP

نشریه ۳۴۷ : راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب

نشریه ۳۴۸ : ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی

نشریه ۳۴۹ : راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها

نشریه ۳۵۰ : مقررات تهویه معدن

نشریه ۳۵۱ : مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ

نشریه ۳۵۲ : معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای

نشریه ۳۵۳ : راهنمای طراحی روسازی فرودگاه

نشریه ۳۵۴ : راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور

نشریه ۳۵۵ : دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن

نشریه ۳۵۶ : ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای + ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت

نشریه ۳۵۷ : ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی

نشریه ۳۵۸ : ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز

نشریه ۳۵۹ : راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور

نشریه ۳۶۰ : دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود

نشریه ۳۶۱ : تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود(ویرایش اول)

نشریه ۳۶۲ : دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد

نشریه ۱-۳۶۳ : راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های فولادی

نشریه ۲-۳۶۳ : راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بتنی

نشریه ۳-۳۶۳ : راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی

نشریه ۳۶۴ : دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود

نشریه ۳۶۵ : فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود

نشریه ۳۶۶ : راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهكش مناسب

نشریه ۳۶۷ : شناسنامه فنی پل‌ها

نشریه ۳۶۸ : راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی

نشریه ۳۶۹ : ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری

نشریه ۳۷۰ : راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه

نشریه ۳۷۱ : مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای

نشریه ۳۷۳ : راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های كوچك (محله ای)

نشریه ۳۷۴ : مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف

نشریه ۳۷۵ : مشخصات فنی، عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت

نشریه ۳۷۶ : دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود

نشریه ۳۷۸ : راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما

نشریه ۳۷۹ : دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی

نشریه ۳۸۰ : راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان

نشریه ۳۸۱ : راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی

نشریه ۳۸۲ : راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه

نشریه ۳۸۳ : راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها

نشریه ۱-۳۸۴ : دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل

نشریه ۲-۳۸۴ : مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل

نشریه ۳۸۵ : دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم‌های پانل پیش‌ساخته سبک سه بعدی

نشریه ۳۸۵ (ویرایش اول) : دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامان ههای پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)

نشریه ۳۸۶ : مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (كوبشی و درجاریز)

نشریه ۳۸۷ : راهنمای مطالعات هیدرولیكی پل ها

نشریه ۳۸۸ : آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته

نشریه ۳۸۹ : آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه

نشریه ۳۹۰ : راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای

نشریه ۳۹۱ : راهنمای طراحی روسازی بنادر

نشریه ۳۹۲ : ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره

نشریه ۳۹۳ : نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان

نشریه ۳۹۴ : دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر

نشریه ۳۹۵ : دستورالعمل طراحی پل‌های فولادی

نشریه ۳۹۶ : شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری

نشریه ۳۹۷ : راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار

نشریه ۳۹۸ : دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب

نشریه ۳۹۹ : مشخصات فنی عمومی سدها

نشریه ۴۰۰ : آیین نامه سازه های فضاکار

نشریه ۴۰۴ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال، زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق

نشریه ۴۰۵ : راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

نشریه ۴۰۶ : آماده سازی مدارس در برابر زلزله

نشریه ۴۱۰ : مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن

نشریه ۱-۴۱۲ : شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راهها

نشریه ۴۱۵ : آیین نامه طرح هندسی راه های ایران

نشریه ۴۱۶ : دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های كنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی)

نشریه ۴۱۷ : مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه ها

نشریه ۴۱۸ : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع – دستورالعمل تبدیل دیمزارهای كم بازده و پر شیب به مراتع دست كاشت

نشریه ۴۱۹ : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی

نشریه ۴۲۰ : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل كودپاشی در مرتع

نشریه ۴۲۱ : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق

نشریه ۴۲۲ : ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع كاری

نشریه ۴۲۳ : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن

نشریه ۴۲۵ : شرح خدمات مطالعات خاكشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)

نشریه ۴۳۳ : فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)

نشریه ۴۳۴ : راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی

نشریه ۴۳۵ : فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی

نشریه ۴۳۶ : راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه‌خانه‌های آب

نشریه ۴۴۱ : تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی

نشریه ۴۴۲ : مقررات تهیه نقشه‌های استخراجی معدن

نشریه ۴۴۳ : راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی

نشریه ۴۴۶ : معرفی ماشین آلات عمرانی

نشریه ۴۴۷ : مدیریت ایمنی در كارگاههای عمرانی

نشریه ۴۴۸ : مدیریت نگهداری وتعمیرات ماشین آلات عمرانی

نشریه ۴۴۹ : مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی

نشریه ۴۵۶ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی

نشریه ۴۶۰ : راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) – شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح

نشریه ۴۶۱ : راهنمای پذیرش تاسیسات مکانیکی ساختمان ، شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح

نشریه ۴۶۲ : راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی

نشریه ۴۶۳ : آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله

نشریه ۴۶۶ : دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسی

نشریه ۴۶۷ : دستورالعمل تجزیه‌های آزمایشگاهی نمونه‌های خاک و آب

نشریه ۴۶۹ : موافقت نامه ساخت بهر ه‌برداری واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT)

نشریه ۴۷۰ : راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب

نشریه ۱-۴۷۱ : مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری – جلد اول: کلیات

نشریه ۲-۴۷۱ : مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلددوم آبیاری جلد دوم

نشریه ۳-۴۷۱ : مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری جلدسوم زهکشی جلد سوم

نشریه ۴۷۲ : دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه‌ها و نظام گلخانه‌ای کشور

نشریه ۴۷۲ (ویرایش اول) : مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراكی وكمپوست كشور)

نشریه ۴۷۴ : مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها – مبانی و ضوابط طراحی

نشریه ۴۸۰ : فهرست خدمات كارهای مهار سیلاب

نشریه ۴۸۱ : راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها

نشریه ۴۸۲ : ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

نشریه ۴۸۶ : مشخصاتفنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قوی

نشریه ۴۸۸ : دستورالعمل امداد و نجات در معادن

نشریه ۴۸۹ : مقررات روشنایی در معادن

نشریه ۴۹۲ : راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک

نشریه ۴۹۳ : معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی

نشریه ۴۹۴ : راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن

نشریه ۴۹۶ : راهنمای تهیه گزارش های طراحی معدن

نشریه ۴۹۷ : فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه واحدهای فرآوری مواد معدنی

نشریه ۴۹۸ : راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن

نشریه ۴۹۹ : فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه كاریزهای كشور

نشریه ۵۰۰ : دستورالعمل نظارت و كنترل فنی مطالعات خاكشناسی

نشریه ۵۰۵ : دستورالعمل پایش و ارزیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزدازی

نشریه ۵۰۶ : دستورالعمل ترابری در معادن

نشریه ۵۰۷ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال پی های تجهیزات در پست های فشار قوی

نشریه ۵۰۸ : علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (كانه آرایی)

نشریه ۵۰۹ : راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن

نشریه ۵۱۰ : دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار

نشریه ۵۱۱ : راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها

نشریه ۵۱۲ : دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه

نشریه ۵۱۳ : دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها

نشریه ۵۱۵ : راهنمای مكان یابی واحدهای كانه آرایی و فرآوری

نشریه ۵۱۶ : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشكن های رودخانه ای

نشریه ۵۱۷ : دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات كنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری

نشریه ۵۱۸ : راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند

نشریه ۵۱۹ : راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبكه های آبیاری و زهكشی

نشریه ۵۲۰ : راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبكه های جمع آوری فاضلاب

نشریه ۵۲۱ : راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه كننده عمقی مخازن سدها

نشریه ۵۲۲ : دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)

نشریه ۵۲۳ : راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها

نشریه ۵۲۴ : راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی

نشریه ۵۲۶ : راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ

نشریه ۵۲۷ : راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلاب

نشریه ۵۲۸ : راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریایی

نشریه ۵۲۹ : راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها

نشریه ۵۳۰ : راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری كوچك

نشریه ۵۳۱ : دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن

نشریه ۵۳۲ : دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی – اکتشافی بزرگ مقیاس و رقومی کردن آن ها

نشریه ۵۳۳ : راهنمای مطالعات ژئوفیزیكی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الكترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اكتشافات معدنی

نشریه ۵۳۴ : راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها

نشریه ۵۳۵ : ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها

نشریه ۵۳۶ : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن

نشریه ۵۳۷ : دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم‌های نگهداری تونل‌های معدنی

نشریه ۵۳۸ : دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روباز

نشریه ۵۳۹ : علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی

نشریه ۵۴۰ : دستورالعمل اكتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (۱ :۲۵،۰۰۰)

نشریه ۵۴۱ : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اكتشاف فلزات پایه (اكتشاف مس)

نشریه ۵۴۲ : راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنی

نشریه ۵۴۳ : دستورالعمل طرای و اجرای سقف های تیرچه و بلوک (تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز)

نشریه ۵۴۴ : ضوابط انجام آزمایشهای كانه‌آرایی در مقیاسهای آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ

نشریه ۵۴۶ : دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت

نشریه ۵۴۷ : دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه كاریزهای كشور

نشریه ۵۴۸ : مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی

نشریه ۵۴۹ : راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی

نشریه ۵۵۰ : راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ

نشریه ۵۵۱ : دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها

نشریه ۵۵۲ : دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی

نشریه ۵۵۳ : دستورالعمل نگهداری و كنترل سقف در كارگاههای استخراج

نشریه ۵۵۴ : راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روشهای دستی یا خودكار

نشریه ۵۵۷ : راهنمای تعیین آب مورد نیاز اكوسیستم های آبی

نشریه ۵۵۸ : راهنمای امكان سنجی پروژه های معدنی

نشریه ۵۵۹ : راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای كانه آرایی و فرآوری

نشریه ۵۶۰ : راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های كشاورزی بر كمیت و كیفیت آب های سطحی

نشریه ۵۶۱ : راهنمای كاربرد ردیا بها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تكیه گاه های سد

نشریه ۵۶۲ : راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها

نشریه ۵۶۴ : راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوری

نشریه ۵۶۵ : شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آنها در كانه آرایی

نشریه ۵۶۶ : فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل « طراحی پایه و طراحی تفصیلی »

نشریه ۵۶۷ : واژه ها و اصطلاحات پایه اكتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی

نشریه ۵۶۸ : راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومكانیكی سد و تاسیسات وابسته

نشریه ۵۷۰ : آیین نامه طراحی راهدارخانه ها

نشریه ۵۷۳ : راهنمای آبكشی در معادن

نشریه ۵۷۴ : مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی

نشریه ۵۷۵ : راهنمای پهنه بندی توان اكولوژیك به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب

نشریه ۵۷۶ : ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان ساز ه های زهكشی زیرزمینی

نشریه ۵۷۷ : دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اكتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)

نشریه ۵۷۸ : فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها

نشریه ۵۷۹ : دستورالعمل طراحی هندسی بازكننده ها و حفریات زیرزمینی

نشریه ۵۸۰ : ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشكن و نیمه خودشكن

نشریه ۵۸۱ : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اكتشاف سرب و روی

نشریه ۵۸۲ : ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های كم‌فشار

نشریه ۵۸۳ : راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل

نشریه ۵۸۴ : راهنمای كاربرد مدل های ریاضی و فیزیكی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه

نشریه ۵۸۵ : راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای

نشریه ۵۸۷ : مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل‌کشی مخابراتی ژنریک ساختمان

نشریه ۵۸۸ : فهرست خدمات اكتشافی سنگ ها و كانی های صنعتی

نشریه ۵۸۹ : راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها

نشریه ۵۹۰ : راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه

نشریه ۵۹۱ : راهنمای طراحی شبكه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها

نشریه ۵۹۲ : راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها

نشریه ۵۹۳ : راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افكنه ای

نشریه ۵۹۴ : راهنمای مطالعات ژئوفیزیكی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اكتشافات معدنی

نشریه ۵۹۵ : فهرست خدمات مراحل چهارگانه اكتشاف آنتیموان

نشریه ۵۹۶ : فهرست خدمات پایش كیفیت آب های سطحی (جاری)

نشریه ۵۹۷: فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش كیفیت آب مخازن سدها

نشریه ۵۹۸: راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه ها

نشریه ۵۹۹: فهرست خدمات مراحل مختلف اكتشاف كانیها و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

نشریه ۶۰۰: راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران

نشریه ۶۰۱: راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی

نشریه ۶۰۲: راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی

نشریه ۶۰۳: راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات

نشریه ۶۰۴: راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی

نشریه ۶۰۵: راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب

نشریه ۶۰۶: راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی

نشریه ۶۰۷: راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی

نشریه ۶۰۸: راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات

نشریه ۶۰۹: راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی

نشریه ۶۱۰: راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب

نشریه ۶۱۱: راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای استخراجی

نشریه ۶۱۲: آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش سازه)

نشریه ۶۱۳: آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد – LSF (بخش غیر سازه)

نشریه ۶۱۴: مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها

نشریه ۶۱۵: فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اكتشاف مواد معدنی

نشریه ۶۱۶: راهنمای ارزیابی و كنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی

نشریه ۶۱۷: فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اكتشاف مواد اولیه تولید انواع سیمان

نشریه ۶۱۸: فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیمایی

نشریه ۶۱۹: مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آب

نشریه ۶۲۰: دستورالعمل پایش كیفیت آبهای زیرزمینی

نشریه ۶۲۱: دستورالعمل تعیین حریم كیفی آبهای زیرزمینی

نشریه ۶۲۳: راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی

نشریه ۶۲۴: راهنمای تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای خاكی و سنگریز

نشریه ۶۲۵: دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی

نشریه ۶۲۹: راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل

نشریه ۶۳۰: دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش اول- ملاحظات كلی

نشریه ۶۳۱: دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم- شرایط طراحی

نشریه ۶۳۲: دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش سوم- مصالح

نشریه ۶۳۳: دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش چهارم- قطعات بتنی پیش ساخته

نشریه ۶۳۴: دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی بخش پنجم- پی ها

نشریه ۶۳۵: دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- كانال های ناوبری و حوضچ هها

نشریه ۶۳۶: دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم- تجهیزات محافظت بندر

نشریه ۶۳۷: دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم- تاسیسات پهلوگیری (مهار)

نشریه ۶۳۸: دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم- سایر تجهیزات بندر

نشریه ۶۳۹: دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم- اسكله های ویژه

نشریه ۶۴۰: دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسكله های تفریحی

نشریه ۶۴۲: راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری

نشریه ۶۴۳: راهنمای شكل هندسی مقطع و راستای رودخانه

نشریه ۶۴۴: راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته

نشریه ۶۴۶: راهنمای كاربرد سیستم های اطلاعات مكانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیكی حوضه های آبریز

نشریه ۶۴۸: فهرست خدمات مراحل مختلف اكتشاف عناصر نادر خاكی

نشریه ۶۴۹: فهرست خدمات مراحل مختلف اكتشاف قلع

نشریه ۶۵۱: دستورالعمل كنترل و خنثی سازی آرسنیك ، سولفید و سیانید در آزامایشگاه های فرآوری

نشریه ۶۵۲: دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در كانسنگ آهن

نشریه ۶۵۳: راهنمای اكوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیز

نشریه ۶۵۴: مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی

نشریه ۶۵۵: دستورالعمل آماده سازی، تهیه نمونه و مطالعات میكروسكوپی و سیالات درگیر در نمونه های اكتشافی

نشریه ۶۵۶: راهنمای كاربرد روش های عددی در طراحی ژئومكانیكی معادن

نشریه ۶۵۸: ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشكن بیولوژیك

نشریه ۶۶۰: دستورالعمل نمونه برداری در كانه آرایی

نشریه ۶۶۱: دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلف

نشریه ۶۶۳: شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب كشاورزی

نشریه ۶۶۴: شرح خدمات مطالعات بهسازی شبكه های آبیاری و زهكشی در حال بهره برداری

نشریه ۶۶۵: دستورالعمل رفتارسنجی كمی آب های زیرزمینی

نشریه ۶۶۷: راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییك به منظور تامین انرژی الكتریكی به تفكیك اقلیم و كاربری

نشریه ۶۶۸: دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب

نشریه ۶۶۹: راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن

نشریه ۶۷۰: راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنی

نشریه ۶۷۱: دستورالعمل اكتشاف ژئوشیمیایی محیط های سنگی در مقیاس ۱:۲۵,۰۰۰

نشریه ۶۷۲: راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای كانه آرایی

نشریه ۶۷۳: دستورالعمل احداث سامانه های كلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب

نشریه ۶۷۴: دستورالعمل كلی جهت اندازه گیری فلزات در آب

نشریه ۶۷۵: راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد

نشریه ۶۷۶: فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها

نشریه ۶۷۷: دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبكه های فاضلاب

نشریه ۶۷۸: فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)

نشریه ۶۷۹: شرح خدمات مطالعات تعیین حدبستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه

نشریه ۶۸۱: راهنمای پادسیل سازی

نشریه ۶۸۲: راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند

نشریه ۶۸۳: راهنمای استفاده از مواد پراكنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی

نشریه ۶۸۴: راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن

نشریه ۶۸۵: راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانك های توسعه اسلامی، جهانی و اكو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)

نشریه ۶۸۶: ضوابط حفاظت از كیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد

نشریه ۶۸۷: ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبكه توزیع آب

نشریه ۶۸۸: راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیكی رودخانه ها

نشریه ۶۸۹: راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهكشی

نشریه ۶۹۰: راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی

نشریه ۶۹۱: دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملك دارایی های سرمایه ای (كلیات)

نشریه ۶۹۲: دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبكه های آبیاری و زهكشی در حال بهره برداری

نشریه ۶۹۵: راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مكانیزه شهری

نشریه ۶۹۷: ضوابط طراحی ساختمان‌های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)

نشریه ۶۹۸ : دستورالعمل آزمایش‌های اكسیژن محلول (DO)، اكسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اكسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)

نشریه ۶۹۹ : مشخصات فنی تجهیزات هیدرومكانیک سدهای انحرافی و سامانه‌های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)

نشریه ۷۰۱ : ضوابط طراحی كف‌بندها و تثبیت كننده‌های بستر

نشریه ۱-۷۰۲ : دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیكی در پروژه‌های راهسازی

نشریه ۷۰۵ : راهنمای مدیریت سیلاب دشت

نشریه ۷۰۶ : دستورالعمل طراحی و اجرای مخلوط‌های آسفالتی درشت دانه

نشریه ۷۱۱ : راهنمای حریم كیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب

نشریه ۷۱۲ : راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی

نشریه ۷۱۴ : دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملكردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها

نشریه ۷۱۵ : واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران

نشریه ۷۱۶ : روش های محاسبه حداكثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)

نشریه ۷۱۷ : راهنمای انتخاب روش تدارك پروژه

نشریه ۷۱۸ : راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی

نشریه ۷۱۹: رویه پایش و گزارش‌دهی حوادث شبكه (تولید، انتقال و توزیع)

نشریه ۷۲۲: راهنمای انجام آزمایش‌های غیرمخرب در روسازی راه‌ها

نشریه ۷۲۳: راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتكی

نشریه ۷۲۹: راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه‌ای مسلح به میلگرد بستر

نشریه ۷۳۲: دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها

نشریه ۲۴۶۰: موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره

نشریه ۳۴۱۹: موافقت‌نامه شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

نشریه ۴۳۱۱: موافقت‌نامه شرایط عمومی و خصوصی پیمان

نشریه ۶۲۷۰۳: موافقت‌نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمانکارهای صنعتی

منبع: +

تهیه‌کننده: محبوبه پوریوسفی

محصول

 کتاب نظام فنی و اجرایی کشور
قیمت: 8,000 تومان
8,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
مهندسی حرفه ای
سری عمران

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - نشریات نظام فنی و اجرایی کشور، Publications of the executive technical system