پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه عمران- نظارت و اجرا

مدل: 
S16

پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه عمران- نظارت و اجرا

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه عمران- نظارت و اجرا