پروسه حل سولات آزمون طراحی معماری- قسمت سوم

12:53

پروسه حل سولات آزمون طراحی معماری- قسمت سوم

با توجه به بررسی های صورت گرفته عمده ترین ضعف داوطلبین آزمون طراحی معماری، نحوه روند پاسخگویی به سوال در جلسه آزمون است که به دلیل ناآگاهی با کمبود زمان مواجه می شوند و یا به دلیل نااشنایی با گام‌های طراحی مجبور به اصلاح مداوم طرح در زمان باقیمانده آزمون طراحی معماری می شوند. پیشنهاد می شود جهت آشنایی با گامهای طراحی در جلسه آزمون، فیلم فوق مشاهده گردد.

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...