نقشه جزئیات، Detail drawing

نقشه جزئیات، Detail drawing

نقشه جزئیات، Detail drawing

دیتیل‌ها شرح مفصلی از هندسه بخشی از ساختمان هستند که با داشتن مقیاس بزرگ امکان نمایش جزئیاتی را می‌دهند که در نقشه‌های با مقیاس کوچک‌تر همچون پلان طبقات و برش‌ها قابل دیدن نیست. دیتیل‌های ساختمانی ممکن است برای نمایش ابعاد استاندارد قطعات و جزئیات مونتاژ و اتصال آنها ترسیم شوند.

دیتیل‌ها ممکن است پلان یا برش از یک بخش ساختمان باشند و به مانند سایر نقشه‌ها به صورت دوبعدی و با دست و نرم‌افزار قابل ترسیمند. نقشه‌های دیتیل با دستورالعمل‌های ساخت‌و‌ساز تفاوت دارند. دستورالعمل‌های ساخت‌و‌ساز، راهنماهایی برای قطعات لازم ساخت و چگونگی اتصال آنها به حساب می‌آید.

+ منبع

اخبار

محصول

کتاب راهنمای طراحی سازه ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیر سازه ای(والپست)
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
کمک آموزشی
قیمت: 55,000 تومان
55,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

کاربران

#: 1
عکس‌های sajadzarei_ce
سجاد زارعی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 4 ماه
اشتراک در RSS - نقشه جزئیات، Detail drawing