سازه نگهبان، Retaining Structure

سازه نگهبان، Retaining Structure

سازه نگهبان، Retaining Structure

در بسیار ی از پروژه‌های ساختمانی لازم است زمین به صورتی خکبرداری شود که جداره‌های آن قائم باشند. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین، کانال، منبع آب و ... صورت گیرد.
فشار جانبی وارد بر این جداره‌ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن و نیز سر بارهای احتمالی روی خاک کنار گود می‌باشد.

این سربارها می‌توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی در لبه گود، ساختمان‌های مجاور، بارهای ناشی از بهره‌برداری از معابر مجاور و ... باشند.

به منظور جلوگیری از ریزش خاک و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری، سازه‌های موقتی را برای مهار خاک اجرا می‌کنند که به آن سازه نگهبان می‌گویند.

اهداف اصلی ایمن‌سازی جداره‌های گود با سازه‌ی نگهبان عبارتند از:

 • حفظ جان انسان‌های خارج و داخل گود
 • حفظ اموال خارج و داخل گود
 • فراهم آوردن شرایط امن و مطمئن برای اجرای کار

جهت پایداری جداره‌های گودبرداری از انواع سازه‌های نگهبان و روش‌های مختلف می‌توان استفاده نمود که از جمله آنها می‌توان به روش‌های زیر اشاره نمود:

 • شمع‌بندی
 • مهار سازی
 • دوخت به پشت
 • دیواره دیافراگمی
 • مهار متقابل
 • سپر‌کوبی
 • اجرای خرپا
 • روش میخ‌گذاری در خاک

منبع: عناصر و جزییات ساختمانی، مولف: مهندس علی مختاریان

اخبار

محصول

روش های اجرایی گودبرداری و سازه های نگهبان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
مهندسی و مدیریت ساخت
اجرائیات(ضوابط ،روش های اجرایی و اصول ساخت)
اجرایی
مدیریت پروژه و ساخت
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
مکانیک خاک،گودبرداری و سازه های نگهبان(نظام مهندسی-محاسبات)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سازه
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سایر
کمک آموزشی
کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سیمای دانش
کمک آموزشی
اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان
قیمت: 200,000 تومان
200,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
سازه های خاص
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سیمای دانش
دانشگاهی (رفرنس)
روش های اجرایی گودبرداری و سازه های نگهبان
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
سازه های خاص
خاک و پی(ژئوتکنیک)
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
مباحث ویژه ی گودهای ساختمانی و سازه های نگهبان
قیمت: 38,000 تومان
38,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سیمای دانش
کمک آموزشی
اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان (ویرایش دوم)
قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
کاتالوگ: 
عمران
اجرایی
اصول و مبانی پی گودبرداری و سازه های نگهبان
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
سازه های خاص
خاک و پی(ژئوتکنیک)
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
مدل سازی گودبرداری و سازه های نگهبان در PLAXIS
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش جامع PLAXIS 2D؛ ویژه مدل سازی سازه نگهبان
قیمت: 202,500 تومان
202,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
مدلسازی آموزش سازه نگهبان خرپایی با استفاده از المان Plate و المان سازه ای Node to Node Anchor
قیمت: 56,250 تومان
56,250 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
فروشگاه
قیمت: 55,000 تومان
55,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
قیمت: 55,000 تومان
55,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
2 پاسخ
اجرای سازه نگهبان بدون ستون قائم
سلام آیا امکان اجرای سازه نگهبان بدون ستون قائم ان وجود دارد؟

مشاوران این تخصص

#: 2
عکس‌های mohsenminaeijavid
محسن مینایی جاوید
نقش‌ها: مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 4 ماه
#: 1
عکس‌های قاسم موسوی
قاسم موسوی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 3 ماه

کاربران

#: 1
عکس‌های حسین پورساعی
حسین پورساعی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 7 ماه
اشتراک در RSS - سازه نگهبان، Retaining Structure